Κατασκευές κατοικιών, Αρχιτέκτονες Καβάλας, Μιχαηλίδης Γ. - Τσιαμπούση Ι. , μελέτες , ανακαινίσεις, διακοσμήσεις, μονοκατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, πωλήσεις διαμερισμάτων

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Στάδιο 1 - Μέχρι την αποπεράτωση του σκελετού.

ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Θεώρηση οικοδομικής άδειας στο Αστ. Τμήμα
 • Θεώρηση ημερολογίου και μέτρων ασφαλείας στην Επιθεώρηση Εργασίας.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Αιτήσεις για μετατόπιση καλωδίων η σωληνώσεων δικτύων κοινής ωφελείας που πιθανόν να περνούν μέσα από το οικόπεδο.
 • Αιτήσεις για εργοταξιακή σύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος και νερού.
 • Καθαρισμός οικοπέδου.
 • Περίφραξη οικοπέδου.

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

 • Εκσκαφή θεμελίων.
 • Επίχωση θεμελίων.

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

 • Σωληνώσεις αποχετεύσεων στο υπόγειο.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

 • Κατασκευή θεμελιακής γείωσης.
 • Τοποθέτηση χωνευτών σποτ σε εξώστες.

 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

 • Υγρομόνωση τοιχίων υπογείου.
 • Θερμομόνωση υποστυλωμάτων και δοκών με εξηλασμένη πολυστερίνη.
 • Θερμομόνωση οροφής υπογείου και δώματος με εξηλασμένη πολυστερίνη.

 

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ

 • Μπετά καθαριότητας.
 • Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού.
 • Αποπεράτωση οικοδομικού σκελετού.
 • Πληρωμή και εξόφληση συνεργείων μπετατζή και σιδερά.
 • Πληρωμή και εξόφληση εταιρίας παρασκευής σκυροδέματος και εταιρίας επεξεργασίας χάλυβα.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Πληρωμή ΙΚΑ (ένσημα που αναλογούν μέχρι τον οικοδ. σκελετό).
 • Πληρωμή ΦΠΑ (τιμολογίων που αναλογούν μέχρι τον οικοδ. σκελετό όπως υπολογίζεται στον πίνακα του ελαχίστου Κόστους Κατασκευής).
 • Πληρωμή διαφόρων μικροεργασιών όπως καθαριότητα, περιφράξεις κ.α.

 

Το κόστος αποπεράτωσης των εργασιών του σταδίου 1 ανέρχεται στο ποσό των 450,00 €/τ.μ. έναντι συνολικού κόστους 1.300,00 €/τ.μ. που απαιτείται για την αποπεράτωση όλης της οικοδομής.

 

Στάδιο 2 - Μέχρι την αποπεράτωση των επιχρισμάτων.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Τοιχοποιίες εσωτερικές - εξωτερικές.
 • Τοποθέτηση καπνοδόχων.
 • Μαρμαροποδιές.
 • Επιχρίσματα εσωτερικά - εξωτερικά.

 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΚΕΥΕΣ

 • Τοποθέτηση ψευτοκασών για εσωτερικά κουφώματα.
 • Τοποθέτηση ψευτοκασών για εξωτερικά κουφώματα.
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων.

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

 • Κατασκευή δικτύου ύδρευσης.
 • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης.
 • Κατασκευή δικτύου απορροής υδάτων.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

 • Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

 

ΣΤΕΓΗ

 • Θερμομόνωση.
 • Καδρονίαρισμα.
 • Τοποθέτηση κεραμιδιών.

 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

 • Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Πληρωμή ΙΚΑ (ένσημα που αναλογούν μέχρι τα επιχρίσματα).
 • Πληρωμή ΦΠΑ (τιμολογίων που αναλογούν μέχρι τα επιχρίσματα όπως υπολογίζεται στον πίνακα του ελαχίστου Κόστους Κατασκευής).
 • Πληρωμή διαφόρων μικροεργασιών όπως καθαριότητα, κ.α..

 

Το κόστος αποπεράτωσης όλων εργασιών των σταδίων 1 και 2 ανέρχεται στο ποσό των 850,00 €/τ.μ. έναντι συνολικού κόστους 1.300,00 €/τ.μ. που απαιτείται για την αποπεράτωση όλης της οικοδομής.

 

Στάδιο 3 - Μέχρι την αποπεράτωση της οικοδομής.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Κατασκευή τζακιού
 • Τσιμεντοκονίες και αλφαδιές δαπέδων

 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

 • Υγρομόνωση εξωστών και βεραντών

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

 • Αγορά και τοποθέτηση ειδών υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου
 • Αγορά και τοποθέτηση μπαταριών και νεροχύτη
 • Χορήγηση βεβαίωσης υδραυλικού για ρευματοδότηση

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 • Κατασκευή συστήματος θέρμανσης (πάνελ καλοριφέρ)
 • Κατασκευή λεβητοστασίου
 • Αγορά και τοποθέτηση ηλιακού 180 λίτρων

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

 • Συρματώσεις
 • Αγορά και τοποθέτηση ηλ. πινάκων
 • Αγορά και τοποθέτηση διακοπτών – πριζών.
 • Χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτρολόγου για ρευματοδότηση

 

ΔΑΠΕΔΑ

 • Γρανιτοπλακάκια σε όλα τα δάπεδα αξίας μέχρι 23,00 ευρώ/τ.μ
 • Κεραμικά πλακάκια σε όλα τα λουτρά αξίας μέχρι 18,00 ευρώ/τ.μ
 • Μάρμαρα ημίλευκα Καβάλας στα κατωκάσια και σε εσωτερικό κλιμακοστάσια

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

 • Κουφώματα αλουμινίου EXALCO λευκά επάλ-ληλα ή και ανοιγόμενα με ρολό αλουμινίου βαρέως τύπου, σήτες, κρύσταλλα λευκά διπλά.

 

ΧΡΩΜΑΤΑ

 • Σπατουλαριστά σε όλους τους εσωτερικούς τοίχους της κατοικίας
 • Πλαστικά στις οροφές
 • Τσιμεντοχρώματα στις εξωτερικές επιφάνειες.

 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

 • Κουζίνα μέχρι 12,00 μέτρα μήκους
 • Ντουλάπα από μία τετράφυλλη σε κάθε δωμάτιο
 • Καμαρόπορτες λακαριστές ή ανεγκρέ
 • Θωρακισμένη εξώπορτα

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Πληρωμή ΙΚΑ (ένσημα που αναλογούν στις υπόλοιπες εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου)
 • Πληρωμή ΦΠΑ ( υπολοίπων τιμολογίων όπως υπολογίζεται στον πίνακα του ελαχίστου Κόστους Κατασκευής)
 • Πληρωμή διαφόρων μικροεργασιών όπως καθαριότητα, κ.α.

 

Το κόστος αποπεράτωσης όλων εργασιών των σταδίων 1 , 2 και 3 ανέρχεται στο ποσό των 1.300,00 €/τ.μ.

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1.300,00 €/τ.μ.
χωρίς κόστος οικοδομικής άδειας
και περιβάλλοντα χώρου
 
κλειδωμένη τιμή
10ετής εγγύηση κατασκευής
παράδοση σε 12-14 μήνες

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Welcome

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την περιήγηση σας σε αυτήν.  Μέσα από την γκάμα των φωτογραφιών που παραθέτουμε μπορείτε να δείτε εκτελεσμένα Εργα μας στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος ενώ μέσα από τα κείμενα, μεταξύ άλλων, μπορείτε να ενημερωθείτε για :

 • Το ποιοί είμαστε
 • Την προσέγγιση μας στην αρχιτεκτονική και την διαμόρφωση εσωτερικών χώρων.
 • Τον τρόπο και κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών.
 • Τα στάδια,  το κόστος κατασκευής κατοικίας με παραδείγματα και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της κατοικίας που μπορούμε να κατασκευάσουμε για εσάς.
 • Που Θα μας βρείτε.

Μιχαηλίδης Γιώργος

Τσιαμπούση Ιωάννα

Αρχιτέκτονες

Βενιζέλου 30 65403 Καβάλα

+30 2510  23.30.89

+30 6944  61.42.14

+30 6942  06.52.88

viema2@otenet.gr

iotsia1@otenet.gr

© 1999- 2022 M&T Αρχιτέκτονες,  Γ. Μιχαηλίδης - Ι. Τσιαμπούση
rolex daytona ceramic breitling superocean 42 blue uk replica watches best patek philippe replica panerai 104 replica watches uk setting diamonds in watch longine primaluna watch replica watches uk cartier tank history tag heuer aquaracer 300m fake rolex datejust